Ρυθμίσεις plugin

Βασικές ρυθμίσεις

Οι ενότητα των ρυθμίσεων βρίσκεται μέσα στην κατηγορία Ρυθμίσεις/Settings -> Ρυθμίσεις ELTA
Εαν δεν σας έχει στείλει η ΕΛΤΑ κούριερ τους live κωδικούς σας μπορείτε να δοκιμάστε το Plugin Με τους παρακάτω test κωδικούς:
κωδικό πελάτη: 999999999
όνομα χρήστη: 9999999
κωδικός: 9999999
Προεπιλεγμένο μέγεθος PDF: Επιλέξτε το μέγεθος Α6 η΄Α4 των PDF που θα εκτυπώνονται
Βοηθητικός κωδικός: Αφήστε το κενό εαν δεν το γνωρίζεται ή δεν είστε σίγουροι
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το όνομα χρήστη θα πρέπει να είναι πάντα 7 χαρακτήρες.
Τι σημαίνει αυτό;
Αν το όνομα χρήστη δεν είναι 7 χαρακτήρες θα πρέπει να συμπληρώσετε τόσα μηδενικά ώστε να γίνουν 7 χαρακτήρες στο σύνολο.
Παράδειγμα μετατροπής
Αν ο κωδικός χρήστη σας είναι 1234 -> 0001234
Αν ο κωδικός χρήστη σας είναι 12345 -> 0012345
Αν ο κωδικός χρήστη σας είναι 123456 -> 0123456

Email κωδικού παρακολούθησης - Email tracking code

Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε ένα μήνυμα ελεύθερου κειμένου που θα συμπεριλαμβάνεται στο email προς τον πελάτη όταν ολοκληρώνεται η παραγγελία. Δηλαδή στο completed email.
Μέσα στο μηνυμα θα πρέπει να εισάγεται το διαθέσιμο shortcode [iben_elta_tracking]το οποίο θα αντικαθίστατε με τον αριθμός αποστολής.
Σε κάθε παραγγελία υπάρχει διαθέσιμο checkbox το οποίο οταν είναι τσεκαρισμένο, τότε και μόνο τότε το μήνυμα θα συμπεριλαμβάνεται στο email της ολοκλήρωσης.
Τεχνικά αγκυστρώνεται σε όλα τα do_action('woocommerce_email_order_details') και όταν το email id = customer_completed_order.
Διαθέσιμα filters
iben_elta_email_send_tracking_email_hook_filter iben_elta_email_send_tracking_emailid_filter

Αυτόματος έλεγχος παράδοσης

Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, το plugin θα ελέγχει τα μη παραδομένα voucher εαν έχουν παραδοθεί. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζει αυτόματα η κατάσταση της παραγγελίας όταν ελεχθεί ως παραδομένο

Αυτόματη διαγραφή PDF των παραδομένων voucher

Σημαντική ρύθμιση όσο αφορά τη συντήρηση του διαθέσιμου χώρου στον server σας καθώς με αυτή την επιλογή, αυτόματα θα διαγράφονται τα "άχρηστα" αποθηκευμένα vouchers και άλλα πολυμέσα που θεωρητικά δεν υπάρχει λόγος πλέον να κρατούνται αφού έχει ολοκληρωθεί ο η διακινησή τους
Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, το plugin θα διαγράφει αυτόματα όλα τα PDF βάση των επιπλέον επιλογές που υπάρχουν ώστε να είστε ήσυχοι πως τα PDF δεν θα δεσμεύουν σημαντικό χώρο.
Κάθε φορά που δημιουργείτε 1 voucher και παράγεται το PDF, αποθηκεύονται στον χώρο φιλοξενίας σας.

Αυτόματη δημιουργία voucher

Όταν ολοκληρώνεται μια παραγγελία και η παραγγελία είναι σε επεξεργασία, τo ID της παραγγελίας τοποθετείται στην ουρά. Στη συνέχεια, με το WP Cron, το plugin θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τα voucher αυτών των παραγγελιών αυτόματα εάν δεν υπάρχουν σφάλματα όπως( ΤΚ δεν αναγνωρίζεται κτλ)