Ενεργοποίηση πόρτας σε WHM/cpanel

Για χρήστες WHM διαβάστε αυτό το χρήσιμο άρθρο

Ακολουθεί πάραδειγμα

Last updated