Ενεργοποίηση πόρτας σε Plesk

Για χρήστες Plesk περιβάλλον ακολουθήστε αυτόν το χρήσιμο άρθρο

Ακολουθεί παράδειγμα

Last updated