Εγκατάσταση

Προαπαιτούμενα

Απαιτείται η εξερχόμενη πόρτα TCP 9003 να είναι ανοιχτή για την IP: 212.205.47.226.

PHP SOAP extension πρεπει να είναι ενεργοποιημένη. (Συνήθως είναι)

Σε περίπτωση που η πόρτα 9003 δεν είναι ανοιχτή θα δείτε αυτό το μήνυμα

Last updated