Αυτόματες ενημερώσεις

Δήλωση άδειας χρήσης

Κατεβάστε το License key από το CodeCanyon

Ανοίξτε το αρχείο που μόλις κατέβηκε, αντιγράψτε τον κωδικό και επικολλήστε το στο πεδίο όπως παρακάτω
Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις - > Ρυθμίσεις ELTA και επιλέξτε την ενότητα Δήλωση άδειας χρήσης
Copy link
On this page
Δήλωση άδειας χρήσης
Κατεβάστε το License key από το CodeCanyon