Αυτόματες ενημερώσεις

Δήλωση άδειας χρήσης

Κατεβάστε το License key από το CodeCanyon

Ανοίξτε το αρχείο που μόλις κατέβηκε, αντιγράψτε τον κωδικό και επικολλήστε το στο πεδίο όπως παρακάτω

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις - > Ρυθμίσεις ELTA και επιλέξτε την ενότητα Δήλωση άδειας χρήσης

Last updated